Updates

Op deze pagina komen alle nieuwtjes en updates te staan. Dagelijks zullen er aanpassingen gedaan worden en foto’s toegevoegd worden. De woorden tussen ” ” zijn klikbaar. En zal je naar de pagina leiden.
Op 25-10-2019 is deze site live gegaan.

23-03-2021:
Pagina “kokarde zaagbek” toegevoegd met 13 nieuwe foto’s.

06-03-2021
Pagina “smient” aangemaakt met 4 foto’s.
Pagina “eidereend” aangemaakt met 6 foto’s.
Pagina “grutto’s” 5 foto’s toegevoegd.
Pagina “middelste zaagbek” toegevoegd.

07-10-2020:
Pagina “zwartkop” aangevuld met 7 foto’s.
1 foto aan “tjiftjaf” toegevoegd.
Pagina “architectuur” gemaakt met 6 foto’s

 

06-09-2020:
Pagina “draaihals” aangevuld met 7 foto’s.

26-06-2020:

Pagina “bruine kiekendief” aangemaakt met 5 foto’s
Pagina “roerdomp” aangemaakt met 3 foto’s

31-05-2020
Pagina “Draaihals” gemaakt met 5 foto’s.
Pagina “Boompieper” gemaakt met 6 foto’s.
Pagina “Tjiftjaf” aangevuld met 3 foto’s.
Aantal diensten toegevoegd onder het kopje “downloads” PDF downloads.

17-05-2020:
Pagina “roodhalsfuut” gemaakt met 10 foto’s.
Pagina “Groenling” gemaakt met 3 foto’s.

1 foto aan “gele kwikstaart” toegevoegd.
1 foto aan “zon-op-ondergangen” toegevoegd.

22-03-2020:
2 foto’s aan “wulp” pagina toegevoegd.
3 foto’s aan “zwarte mees” toegevoegd.
1 foto aan “kuifmees” toegevoegd.
1 foto aan “staartmees” toegevoegd.

17-01-2020:

1 nieuwe pagina’s aangemaakt met de volgende soorten:
– “Buidelmees” (voor mij een nieuwe soort)

Aanvulling gedaan aan de pagina “Blauwe kiekendief” (7 foto’s)

 

01-12-2019:

2 nieuwe pagina’s aangemaakt met de volgende soorten:
– Visdief
– Wulp

 

1-02-2020:
Pagina aangemaakt over “autofocus” bij een maximale lensopening van F8

04-11-2019:

Pagina Dodaars aangemaakt met 5 foto’s daarin geplaatst.

1-11-2019:
Pagina rietgors toegevoegd en 4 foto’s aan toegevoegd.