Home Even voorstellen Gallery Copyright Updates Contact Gastenboek Webshop

29-07-2018:     Nieuwe pagina “Amerika 2018” toegevoegd met 95 foto’s , 5 foto’s aan “Zonsopkomst” toegevoegd , 3 foto’s aan
                           “Havik” toegevoegd , 2 nieuwe foto’s aan “Buizerd”toegevoegd , 3 foto’s aan “Portretten” toegevoegd ,
                           1 nieuwe foto in “Appelvlink” , 4 foto’s aan “Zwarte specht” toegevoegd , Nieuwe pagina “Urbex” met 10 foto’s ,

02-04-2018:     5 fotos aan pagina “Appelvinken” toegevoegd

31-03-2018:     Pagina “barmsijs” gemaakt  met 6 foto’s, Pagina “Omgevind Beersta” gemaakt met 1 foto, Pagina “Bonte kraai” gemaakt
                          met 1 foto, 12 foto’s aan pagina “Kuifmees” toegevoegd, 1 foto aan pagina “Boomklever” toegevoegd,
                          Pagina “Keep” gemaakt met 6 foto’s, 12 foto’s aan pagina “IJsvogel”  toegevoegd, 8 foto’s aan de pagina “Havik
                          toegevoegd, 1 foto aan pagina “Kramsvogel” toegevoegd, 1 foto aan de pagina “Maan” toegevoegd,
                          Nieuwe pagina “Paarse strandloper”gemaakt met 4 foto’s , 8 foto’s aan de pagina “Sijzen” toegevoegd,
                          2 foto’s aan de pagina “Staartmees” toegevoegd, 2 foto’s aan de pagina “Tapuit” toegevoegd,
                          4 foto’s aan de pagina “Zwartemees” toegevoegd.


27-01-2018:      2 foto’s aan pagina “kuifmees” toegevoegd , 1 foto aan pagina “Zutphen” toegevoegd , 8 foto’s aan Pagina
                           “Roodbuikwaterspreeuw”toegevoegd , 6 foto’s aan pagina “nachtfoto’s Gerlos” toegevoegd

02-10-2017:     5 foto’s aan pagina “Paapje” toegevoegd.


29-08-2017:     6 foto’s aan “havik “ toegevoegd , Nieuwe pagina “Hattem” gemaakt met 6 foto’s , Pagina “Kleine Zilverreiger” gemaakt met
                           4 foto’s , Pagina “Marken” gemaakt met 1 foto ,

04-06-2017:     11 foto’s aan “Steenuilen” toegevoegd , 6 foto’s aan “Kleine karekiet” toegevoegd, 5 foto’s aan “Kleine plevier “ toegevoegd
                           2 foto’s aan “Kinderdijk” toegevoegd , 5 foto’s aan “ Bruine kiekendief ” toegevoegd , 2 foto’s aan “ Grasmus” toegevoegd.
                           Pagina “ Omgeving-Amersfoort “ gemaakt met 8 foto’s . Pagina “ Zwartkop “ gemaakt met 4 foto’s ,

10-05-2017:    3 foto’s aan “Goudvink” toegevoegd , Pagina “Bonte vliegenvanger” gemaakt met 2 foto’s , Pagina “Grasmus” gemaakt met
                          6 foto’s ,
21-04-2017:    3 foto’s aan “Goudvink” toegevoegd , 4 foto’s aan “Zwartemees” toegevoegd , 1 foto aan “Sijs” toegevoegd . 4 foto’s aan
                          
“Geoorde fuut “ toegevoegd .

03-04-2017:    3 foto’s aan “Baardmannen” toegevoegd , 2 foto’s aan “blauwe kiekendief” toegevoegd ,
                         3 foto’s aan
“Boomklever” toe-
                         gevoegd , Nieuwe pagina
“Kwak “ gemaakt met 5 foto’s , 2 foto’s aan “Deventer bij nacht “ toegevoegd , Pagina
                         
“Geelgors” toegevoegd met 4 foto’s , 2 foto’s aan “Glanskop” toegevoegd , Pagina “Goudvink” gemaakt met 3 foto’s ,
                         1 foto aan
“Graspieper” toegevoegd , 1 foto aan “Grote bonte specht” toegevoegd , Pagina “Havik” gemaakt met
                          6 foto’s,
                         2 foto’s aan
“Heggemus” toegevoegd , 7 foto’s aan “Ijsvogel” toegevoegd , Pagina “Kruisbek” gemaakt met 8 foto’s ,
                         2 foto’s aan
“Kuifmees” toegevoegd , Pagina “Middelste  bonte  specht” gemaakt met 7 foto’s ,
                         Pagina
“omgeving-Rijssen” gemaakt met 2 foto’s ,
                        Pagina “Ringsnavel-eend” gemaakt met 2 foto’s , 1 foto aan “Roodborst” toegevoegd ,
                         Pagina
“Sijs” gemaakt met 10 foto’s , 1 foto aan “Staartmees” toegevoegd , Pagina “Bosuil” toegevoegd met 4 foto’s ,
                         Pagina
“Steenuil” toegevoegd met 5 foto’s , Pagina “Velduil” toegevoegd met 7 foto’s ,
                         4 foto’s aan
“Tjiftjaf “ toegevoegd ,
                         4 foto’s aan
“Valken” toegevoegd , 2 foto’s aan “Winterkoning” toegevoegd , 1 foto aan “Zwarte mees” toegevoegd ,
                         2 foto’s aan
“Zwarte specht” toegevoegd  , Pagina “ Ransuil” gemaakt met 1 foto ,

                        Pagina “Zwarte roodstaart “ gemaakt met 4 foto’s , Pagina “ Zwarte specht “toegevoegd met 1 foto ,
                        Pagina “IJseend” gemaakt met 3 foto’s , 1 foto aan “Eindereend” toegevoegd , 6 foto’s aan “Appelvink” toegevoegd